Korisnički interfejs
Korisnički interfejs

Korisnički interfejs

Korisnički interfejs 4-inčnog stonog štampača serije ZD200 dizajniran je da vam pomogne oko različitih rutinskih zadataka.
Kontrole interfejsa
Opis
1
Dugme
Power
(Napajanje) (pogledajte odeljak Dugme za napajanje)
Dugme
Power
(Napajanje) i dugme
FEED
(Uvlačenje) – pojedinačno ili u kombinaciji, zajedno sa informacijama koje prikazuje indikator „STATUS“ (Status), pomažu vam oko obavljanja rutinskih zadataka štampača, kao što su:
 • uključivanje i isključivanje napajanja štampača
 • kalibracija medija (nalepnica, papira, oznaka itd.)
 • štampanje izveštaja o konfiguraciji
 • vraćanje postavki štampača na podrazumevane vrednosti
 • ulaz u režim prinudnog preuzimanja firmvera
 • ulaz u režim dijagnostike (
  DUMP
  ) radi otklanjanja grešaka sa programiranjem i komunikacijom štampača, i izlaz iz njega
Funkcija ovih dugmadi je modalna, zavisi od toga šta u datom trenutku radi štampač.
3
Višefunkcionalno dugme
FEED
(Uvlačenje) (unapred) (pogledajte odeljak Dugme „FEED“ (Uvlačenje) (unapred))
2
Indikator „STATUS“ (Status) (sa tri boje)
Pogledajte odeljak Indikator „Status“ (Status) da biste saznali kako da tumačite stanje i boje indikatora statusa.
Pokazuje operativni status štampača i veliki broj stanja štampača putem stanja i boje (npr. kada štampač ostane bez medija).
Stanje indikatora može de bude:
 • uključeno (svetli)
 • isključeno (ne svetli)
 • treperi (svetli pa ne svetli) i može da menja boje u različitim obrascima
Boja može da bude:
 • Zelena – spremno za rad
 • Žuta (narandžasta/žuta) – označava zauzeti ili aktivni proces (pokretanje, ciklus hlađenja usled previsoke temperature itd.).
 • Crvena – potrebna je pažnja