Režimi dugmeta „FEED“ (Uvlačenje) – isključeno napajanje
Režimi dugmeta „FEED“ (Uvlačenje) – isključeno napajanje

Režimi dugmeta „FEED“ (Uvlačenje) – isključeno napajanje

Ovo je druga od dve napredne funkcije dostupne putem dugmeta
FEED
(Uvlačenje). (Druga funkcija je „Režim dugmeta
FEED
(Uvlačenje) – uključeno napajanje“.) Praćenjem promena stanja i boje indikatora „STATUS“ (Status), a posebno praćenjem obrazaca tih promena, možete da koristite režime za isključeno napajanje za ažuriranje i rešavanje problema štampača.
Da biste pristupili naprednim opcijama sa isključenim napajanje, uverite se da je štampač uključen i da je rolna medija ubačena. Zatim pratite sledeća uputstva:
Ako želite da...
Pritisnite i zadržite dugme
FEED
(Uvlačenje) i pratite sledeća uputstva:
Rezultat
Uđete u režim prinudnog preuzimanja...
Sačekajte da indikator „STATUS“ (Status) promeni narandžastu i crvenu boju, zatim pustite dugme
FEED
(Uvlačenje).
Čekanje
Prenos podataka
Pokretanje
Spremno – firmver je ažuriran
Štampač će čekati podatke za početak preuzimanja datoteke firmvera štampača.
Firmver štampača je možda konfigurisan za kalibraciju instaliranog medija i štampanje izveštaja o konfiguraciji.
Pokrenete štampač u uobičajenom režimu...
Nastavite da držite pritisnuto dugme
FEED
(Uvlačenje) tri sekunde, zatim pustite dugme kada indikator „STATUS“ (Status) postane narandžast.
Pokretanje
Spremno
Štampač se pokreće na uobičajen način.
Uđete u režim za dijagnostiku podataka...
Nastavite da držite pritisnuto dugme
FEED
(Uvlačenje) najmanje tri sekunde pre nego što ga pustite.
Štampač će se pokrenuti u dijagnostičkom režimu (heksadecimalni prikaz podataka) i odštampaće sledeće:
*********************** * Entering Diag Mode * ***********************
Da se vratite u uobičajen režim rada...
Pustite dugme
FEED
(Uvlačenje) dve ili više sekundi nakon napuštanja režima za dijagnostiku podataka.
Ili, nakon što indikator „STATUS“ (Status) postane zelen, zadržite dugme
FEED
(Uvlačenje) pet ili više sekundi.
Štampač će se vratiti u uobičajeni režim rada.