Režimi dugmeta „FEED“ (Uvlačenje) – uključeno napajanje
Režimi dugmeta „FEED“ (Uvlačenje) – uključeno napajanje

Režimi dugmeta „FEED“ (Uvlačenje) – uključeno napajanje

Ovo je prva od dve napredne funkcije dostupne putem dugmeta
FEED
(Uvlačenje). (Druga funkcija je „Režim dugmeta
FEED
(Uvlačenje) – isključeno napajanje“.) Praćenjem promena stanja i boje indikatora „STATUS“ (Status), a posebno praćenjem obrazaca tih promena, možete da pristupite različitim režimima za uključeno napajanje koji služe za konfigurisanje i podešavanje štampača.
Da biste pristupili naprednim režimima za uključeno napajanje, uverite se da je napajanje štampača uključeno i da je on spreman za štampanje (indikator „STATUS“ (Status) svetli zelenom bojom). Zatim pratite sledeća uputstva:
Ako želite da...
Pritisnite dugme
FEED
(Uvlačenje) i zadržite dve sekunde, zatim ga pustite i pratite sledeća uputstva:
Rezultat
Odštampate izveštaj o konfiguraciji...
Sačekajte da indikator „STATUS“ (Status) trepne jednom, zatim pustite dugme
FEED
(Uvlačenje).
Štampač će odštampati izveštaj o konfiguraciji, zatim će izaći iz naprednog režima.
Kalibrišete instaliran medij⁠ (nalepnice, papir, oznake itd.)⁠ koristeći Smart Cal rutinu i podesite parametre za prepoznavanje medija...
Nastavite da držite pritisnuto dugme
FEED
(Uvlačenje) dok indikator „STATUS“ (Status) ne trepne dva puta, zatim pustite dugme.
Štampač će početi da meri medij, podesiće početak položaja medija, zatim će izaći iz naprednog režima.
Vratite štampač na podrazumevane fabričke vrednosti...
Nastavite da držite pritisnuto dugme
FEED
(Uvlačenje) dok indikator „STATUS“ (Status) ne trepne tri puta, zatim pustite dugme.
Štampač će se resetovati na podrazumevane fabričke vrednosti (isti rezultat koji se dobija nakon komande ZPL
^JUN
), zatim će izaći iz naprednog režima.
Vratite štampač u uobičajeni režim rada...
Pustite dugme
FEED
(Uvlačenje) dve ili više sekundi nakon treće sekvence treperenja.
Štampač će izaći iz naprednog režima i vratiće se u uobičajeni režim rada.