Dugme za napajanje
Dugme za napajanje

Dugme za napajanje

Ovo dugme služi za uključivanje i isključivanje napajanja štampača.
Uključivanje napajanja
Jednom pritisnite dugme
Power
(Napajanje) kraće od dve sekunde.
  • Štampač će se uključiti.
  • Svetlo indikatora „STATUS“ (Status) će biti narandžasto dok štampač vrši samodijagnostiku, provere konfiguracije i integraciju opcionalnih komponenti. To će trajati nekoliko sekundi.
  • Indikator „STATUS“ (Status) će početi da svetli zeleno, ili da treperi zeleno, što ukazuje na to da je štampač spreman za uobičajene operacije štampanja.
Isključivanje napajanja / Gašenje
Pritisnite dugme
Power
(Napajanje) i zadržite ga 4 do 9 sekundi. Štampač će se isključiti.