Indikator „Status“ (Status)
Indikator „Status“ (Status)

Indikator „Status“ (Status)

Indikator „STATUS“ (Status) prikazuje osnovno stanje i operativni status štampača (uključujući stanje uključenog i isključenog napajanja).
Upoznajte se sa ovim stanjima indikatora štampača i šta ona znače:
Ovo stanje...
Označava...
Zelena
Štampač je spreman za štampanje i aktivnosti sa podacima.
Zelena koja treperi
Uobičajen rad – Štampač možda komunicira ili obrađuje podatke.
Zelena koja treperi tri puta – dva puta kratko, zatim jednom dugačko
Štampač je pauziran.
Crvena koja treperi
Upozorenje medija – Štampač:
  • je otvoren
  • je ostao bez medija (traka, papir, nalepnice, oznake itd.)
  • ne može da prepozna ubačen medij
  • je detektovao grešku pri sečenju
Narandžasta koja treperi
Previsoka temperatura – Temperatura glave za štampanje je previsoka i glava mora da se ohladi da bi se štampanje nastavilo.
Treperenje: crvena-crvena-zelena
Kritično previsoka temperatura – Došlo je kvara glave za štampanje ili motora.
Informacije o tumačenju stanja greške i rešavanju problema pogledajte u odeljku Rešavanje problema.