Dimenzije – štampač sa opcijom sekača
Dimenzije – štampač sa opcijom sekača

Dimenzije – štampač sa opcijom sekača

Sekač je fabrički instalirana opcija.
Sve dimenzije su izražene u milimetrima.
Sve dimenzije su izražene u milimetrima.
Sve dimenzije su izražene u milimetrima.