direktni termalni medij
direktni termalni medij

direktni termalni medij

Medij premazan supstancom koja reaguje na primenu direktne toplote sa glave za štampanje i stvara otisak.