ips (inča u sekundi)
ips (inča u sekundi)

ips (inča u sekundi)

Brzina pri kojoj se nalepnica ili oznaka štampa. Mnogi Zebra štampači mogu da štampaju od 1 ips do 14 ips.