nalepnica
nalepnica

nalepnica

Komad papirnog, plastičnog ili drugog materijala sa lepljivom pozadinom, na koji se štampaju podaci. Nekontinuirana nalepnica ima definisanu dužinu, za razliku od kontinuirane nalepnice ili računa koji mogu da budu promenljive dužine.