LCD (liquid crystal display – ekran sa tečnim kristalima)
LCD (liquid crystal display – ekran sa tečnim kristalima)

LCD (liquid crystal display – ekran sa tečnim kristalima)

Ekran sa pozadinskim osvetljenjem koji pruža korisniku podatke o radnom statusu tokom normalnog rada ili menije sa opcijama prilikom konfigurisanja štampača za određenu namenu.