Opcije za 4-inčni stoni štampač
Opcije za 4-inčni stoni štampač

Opcije za 4-inčni stoni štampač

Ove funkcije se odnose na 4-inčne stone štampače.
Fabrički instalirane opcije za žičnu i bežičnu komunikaciju
Wi-Fi (802.11ac – uključuje a/b/g/n), Bluetooth Classic 4.x (kompatibilnost sa standardom 3.x)
Interni Ethernet server za štampanje (sa spoljnim konektorom LAN RJ-45)
Podržava 10Base-T, 100Base-TX i brze Ethernet 10/100 mreže koje se automatski menjaju za žičnu vezu.
Komplet adaptera jezgra medija
Uključuje adaptere za rolne medija spoljnog prečnika (O.D.) do 127 mm (5 inča) i unutrašnjeg prečnika 38,1 mm (1,5 inča).
Podrška za azijske jezike
Opcije konfiguracije štampača za velike skupove znakova za pojednostavljeni i tradicionalni kineski, japanski ili korejski.