Šta je u pakovanju?
Šta je u pakovanju?

Šta je u pakovanju?

Nakon što obavite korak raspakivanje i provera štampača, uverite se da imate sve navedene delove. Upoznajte se sa hardverom štampača da biste mogli da pratite uputstva u ovom vodiču.
Štampač
Kabl za napajanje (razlikuje se u zavisnosti od regiona ili lokaliteta)
Dokumentacija štampača
USB kabl
Napajanje
Prazno početno jezgro trake od 74 metra
Prazno jezgro trake od 300 metara*
Adapteri za trake od 300 metara koje nisu proizvod kompanije Zebra*
* Isporučuje se uz štampač za termalni prenos serije ZD230
Šta se ne nalazi u pakovanju:
Mediji za štampanje
Traka za prenos
Medije i trake možete da poručite na veb-lokaciji zebra.com/supplies.