Zebra rešenje za štampanje nalepnica
Zebra rešenje za štampanje nalepnica

Zebra rešenje za štampanje nalepnica

Štampač serije ZD200 je jedan od tri dela rešenja za štampanje. Da biste mogli da štampate, potrebni su vam još medij za štampanje i softver.
Štampač može da radi u samostalnom režimu. Ne mora da bude povezan sa drugim uređajima ili sistemima da bi mogao da štampa.
Kompatibilni mediji
Na ovom štampaču možete da koristite rolne trake za termalni prenos zajedno sa medijima za termalni prenos ili direktnim termalnim medijima.
Mediji mogu da budu nalepnice, oznake, ulaznice, papir za račune, naslagani preklopni mediji, nalepnice otporne na manipulisanje i slično, u zavisnosti od vaših potreba.
Koristite informacije sa veb-lokacije zebra.com/supplies ili informacije dobijene od prodavca da biste pronašli i nabavili odgovarajuće medije za svoj željeni način upotrebe.
Softver
  • Upravljački programi štampača
  • Uslužni programi za programiranje štampača
  • Aplikacije (npr. za dizajniranje nalepnica)
Koristite ove upravljačke programe i aplikacije da biste konfigurisali štampač i zadatke štampanja i da biste upravljali njima sa centralnog uređaja kao što je stoni računar ili laptop.
Informacije o instaliranju upravljačkih programa pogledajte u odeljku Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač.
Možete da koristite ZebraDesigner, besplatnu aplikaciju za računare sa operativnim sistemom Windows, za dizajniranje jednostavnih nalepnica i obrazaca. Možete je preuzeti sa veb-lokacije zebra.com.