Potrošni materijal za čišćenje
Potrošni materijal za čišćenje

Potrošni materijal za čišćenje

Za korišćenje sa štampačem preporučuje se sledeći potrošni materijal za čišćenje:
Olovke za čišćenje glave za štampanje
Za redovno čišćenje glave za štampanje.
Min. 90% čist izopropil-alkohol (maks. 10% vode)
Koristite označenu posudu sa alkoholom. Nikada nemojte ponovo da vlažite materijale za čišćenje koji se koriste za čišćenje štampača.
Štapići za čišćenje bez vlakana
Za čišćenje putanje medija, vođica i senzora
Maramice za čišćenje
Za čišćenje putanje medija i njene unutrašnjosti (na primer, Kimberly-Clark Kimwipes)
Limenka komprimovanog vazduha
NEMOJTE da koristite kompresor za vazduh umesto limenke komprimovanog vazduha. Kompresori za vazduh imaju mikrokontaminante i čestice koje ulaze u sistem za vazduh i oštećuju štampač.
Potrošni materijal i sredstva za čišćenje možete nabaviti na veb-lokaciji zebra.com/accessories.
Prilikom čišćenja štampača obavezno pročitajte mere predostrožnosti za svaku proceduru čišćenja da biste izbegli oštećenje proizvoda i opasnost od zadobijanja telesnih povreda.