Čišćenje i zamena valjka za štampanje (pogonskog valjka)
Čišćenje i zamena valjka za štampanje (pogonskog valjka)

Čišćenje i zamena valjka za štampanje (pogonskog valjka)

Valjak za štampanje predstavlja površinu za štampanje i pogonski valjak za medije. Uobičajeno ne zahteva čišćenje. Operacije štampanja tolerišu određenu količinu papira i prašine podloge na valjku za štampanje.
Kontaminirajuće materije na valjku za štampanje mogu da oštete glavu za štampanje ili dovedu do klizanja ili lepljenja medija prilikom štampanja. Sa valjka za štampanje treba odmah očistiti lepljive materije, prljavštinu, prašinu, masnoće i druge kontaminirajuće materije.
Očistite površinu valjka za štampanje (i putanju medija) svaki put kada štampač ima značajno lošije performanse, kvalitet štampe i manipulisanje medijima. Ako se lepljenje i zaglavljivanje nastave čak i nakon čišćenja, morate da zamenite valjak za štampanje.
Valjak za štampanje možete da očistite štapićem za čišćenje bez vlakana (kao što je Texpad štapić za čišćenje) ili čistom tkaninom koja ne ostavlja vlakna, a koju ste vrlo blago navlažili medicinskim alkoholom (čistoće 90% ili više) na način opisan u ovoj proceduri.
 1. Da biste uklonili valjak za štampanje:
  1. Otvorite poklopac (i vrata dozatora, ako je dozator instaliran). Uklonite medij iz oblasti valjka za štampanje.
  2. Povucite jezičke za oslobađanje bravice ležajeva valjka za štampanje sa desne i leve strane prema prednjoj strani štampača i rotirajte ih nagore. (Slike sa strelicama u nastavku prikazuju bravice u zatvorenom i otvorenom položaju, tim redosledom.)
 2. Izvadite valjak za štampanje iz donjeg okvira štampača. (Strelice na ovoj slici pokazuju ležajeve valjka za štampanje.)
 3. Gurnite zupčanik i dva ležaja sa vratila valjka za štampanje.
 4. Ovaj korak obavite samo za čišćenje:
  1. Očistite površinu valjka za štampanje pomoću štapića natopljenog alkoholom. Čistite od sredine ka spolja.
  2. Ponavljajte korak iznad dok temeljno ne očistite kompletnu površinu valjka. Iako je moguće da se inicijalnim čišćenjem smanje naslage lepka i ulja, nije moguće njihovo potpuno uklanjanje.
  3. Ako je došlo do nagomilavanja velike količine lepka ili do zaglavljivanja nalepnice, ponovite postupak sa novim štapićem za čišćenje da biste uklonili zaostale zagađivače.
 5. Bacite štapiće za čišćenje nakon upotrebe. Nemojte da ih koristite ponovo.
 6. Proverite da li se ležajevi i pogonski zupčanik nalaze na vratilu valjka za štampanje.
 7. Poravnajte valjak za štampanje sa zupčanikom ulevo i spustite ga u donji okvir štampača.
 8. Okrenite jezičke za oslobađanje bravice ležaja valjka nadole sa desne i leve strane ka zadnjoj strani štampača i fiksirajte ih.
 9. Sačekajte jedan minut da se štampač osuši pre nego što zatvorite vrata dozatora, poklopac medija ili pre nego što stavite medij.