Čišćenje sekača
Čišćenje sekača

Čišćenje sekača

Ova procedura je nastavak čišćenja putanje medija. Plastične površine putanje medija mogu da se čiste, ali ne i unutrašnja sečiva ili mehanizam sekača.
Sekač je fabrički instalirana opcija u štampačima serije ZD200.
Mehanizam sečiva sekača ne zahteva održavanje niti čišćenje. NEMOJTE da čistite sečivo. Sečivo ima poseban premaz koji sprečava lepljenje i habanje.
UPOZORENJE NA POSEKOTINE!
Jedinica sekača ne sadrži delove koje može da servisira operater. Nikada nemojte uklanjati poklopac (okvir) sekača. Nikada ne pokušavajte da umetnete predmete ili prste u mehanizam sekača.
Korišćenje neodobrenih alatki, štapića sa pamučnom vatom, rastvarača (uključujući alkohol) itd. može oštetiti ili skratiti upotrebljivi vek sekača ili dovesti do njegovog zaglavljivanja.
  1. Obrišite žlebove i plastične površine ulaznog (unutrašnja strana) i izlaznog (spoljna strana) otvora za medije na sekaču. Očistite unutrašnjost područja koja su označena na slici.
  2. Po potrebi ponovite postupak da biste uklonili sve ostatke lepka ili prljavštine nakon sušenja površine.