Čišćenje dozatora nalepnica
Čišćenje dozatora nalepnica

Čišćenje dozatora nalepnica

Dozator nalepnica je fabrički instalirana opcija.
 1. Otvorite vrata i očistite šipku za skidanje, unutrašnje površine i žlebove na vratima.
 2. Obrišite valjak dok ga okrećete. Bacite štapić sa vatom ili krpu. Očistite ponovo da biste uklonili razređene ostatke.
 3. Očistite prozor senzora.
  Prozor treba da bude bez linija i ostataka.
  1
  Unutrašnji zid
  2
  Senzor preuzete nalepnice
  3
  Žlebovi
  4
  Valjak za stezanje
  5
  Šipka za skidanje