Čišćenje putanje medija
Čišćenje putanje medija

Čišćenje putanje medija

Koristite ovu proceduru da biste putanju medija održavali čistom i bez ostataka i lepka.
 1. Pomoću štapića za čišćenje i/ili tkanine bez vlakana uklonite nečistoću, prašinu ili sasušenu materiju koja se nakupila na držačima, vođicama i površinama na putanji medija.
 2. Vrlo malo navlažite štapić za čišćenje ili krpu 90% rastvorom izopropil alkohola.
  Za čišćenje površina koje se teško čiste koristite dodatnu količinu alkohola na štapiću za čišćenje kako biste natopili nečistoće i otpustili lepljivi materijal koji je mogao da se nagomila na površinama u odeljku za medije.
 3. Nemojte da čistite glavu za štampanje, senzore ili valjak za štampanje tokom ovog procesa.
  Nemojte čistiti prozor senzora (1). Čistite samo kanal senzora, žleb duž kog se pomera.
  1
  Prozor senzora
  2
  Vođice za medije
  3
  Držači rolne medija
 4. Čišćenje donje polovine štampača:
  1. Obrišite unutrašnje površine držača rolne i donju stranu vođica za medije pomoću štapića i maramica za čišćenje.
  2. Prebrišite samo kanal pomičnog senzora (ne i sam prozor senzora). Pomerite senzor da biste došli do svih površina.
  3. Sačekajte jedan minut da se rastvor za čišćenje osuši pre nego što zatvorite štampač.
  4. Bacite iskorišćeni potrošni materijal za čišćenje.