Čišćenje senzora
Čišćenje senzora

Čišćenje senzora

Na senzorima za medije može da se nakupi prašina. Za čišćenje senzora koristite samo limenku komprimovanog vazduha.
Nemojte koristiti kompresor za vazduh za uklanjanje prašine. Kompresori dodaju vlagu, sitnu prljavštinu i mazivo, što može da zaprlja štampač.
  1. Očistite prozor pomičnog senzora. (Lokacija pomičnog senzora prikazana je na slici ispod – crna oznaka i donja mreža/prorez.) Nežno očetkajte prašinu ili koristite limenku komprimovanog vazduha; ako je potrebno, pomoću suvog štapića sa vatom obrišite prašinu. Ako preostane lepka ili druge prljavštine, rastvorite ih pomoću štapića za čišćenje natopljenog alkoholom.
  2. Pomoću suvog štapića sa vatom uklonite ostatke koji su možda ostali nakon prvog čišćenja.
  3. Ponavljajte korake iznad po potrebi sve dok svi ostaci i pruge ne budu uklonjeni sa senzora.