Ažuriranje firmvera štampača
Ažuriranje firmvera štampača

Ažuriranje firmvera štampača

Povremeno ažuriranje firmvera štampača omogućava vam da koristite nove funkcije, poboljšanja i nadogradnje štampača u vezi sa manipulisanjem medijima i komunikacijom štampača. Koristite Zebra Setup Utilities (ZSU) za učitavanje novog firmvera.
 1. Otvorite Zebra Setup Utilities.
 2. Izaberite instalirani štampač.
 3. Kliknite na
  Open Printer Tools
  (Otvori alatke štampača).
  Otvoriće se prozor „Tools“ (Alatke).
 4. Kliknite na karticu
  Action
  (Radnja).
 5. Ubacite medije u štampač (pogledajte odeljak Ubacivanje medija u rolni).
 6. Kliknite na
  Send file
  (Pošalji datoteku).
  U donjoj polovini prozora pojaviće se naziv datoteke i putanja sa dugmetom
  Browse...
  (Pronađi...) da biste odabrali najnoviju datoteku firmvera koju ste preuzeli sa Zebra veb-lokacije.
 7. Pratite korisnički interfejs i sačekajte.
  Ako se verzija firmvera razlikuje od verzije instalirane na štampaču, firmver će biti preuzet na štampač:
  • Počeće preuzimanje firmvera na štampač.
  • Indikator „STATUS“ (Status) će treperiti zeleno dok se firmver preuzima.
  • Štampač će se ponovo pokrenuti i instalirati firmver.
  • Kad se ažuriranje firmvera završi, indikator „STATUS“ (Status) svetleće neprekidno zeleno što označava da je firmver potvrđen i instaliran.
  • Štampač će odštampati izveštaj o konfiguraciji.
Ažuriranje firmvera je završeno.