Specifikacije opcionog sekača
Specifikacije opcionog sekača

Specifikacije opcionog sekača

Ove specifikacije važe za štampače sa opcionim sekačem medija koji omogućava sečenje podloge nalepnica, oznaka ili računa u punoj širini.
Sekač
Sekač za srednji obim rada za sečenje podloge medija i lakih medija za oznake (PODLOGA/OZNAKA).
NEMOJTE da sečete kroz nalepnice, lepljivu traku ili ugrađene strujne sklopove.
Debljina papira
  • Maksimalno: 0,1905 mm (0,0075 inča)
  • Minimalno: 0,06 mm (0,0024 inča)
Širina sečenja
  • Maksimum za direktne termalne štampače: 108 mm (4,25 inča)
  • Maksimum za štampače za termalni prenos: 12 mm (4,41 inč)
  • Minimalno: 15 mm (0,585 inča)
Rastojanje između nalepnica (dužina nalepnice)
Minimalno: 25,4 mm (1 inč)
Korišćenje kraćih medija između rezova može da izazove zaglavljivanje ili grešku sekača.
Po dizajnu, sekač se čisti samostalno. Unutrašnji mehanizam sekača NE zahteva preventivno održavanje.