Operacije štampanja
Operacije štampanja

Operacije štampanja

Ovaj odeljak sadrži opšte informacije o manipulisanju medijima i otiscima, podršci za fontove i jezike, kao i o podešavanju manje uobičajenih konfiguracija štampača.