Fontovi štampača
Fontovi štampača

Fontovi štampača

Štampači iz serije ZD podržavaju više jezika i fontova.
Programski jezik ZPL vam omogućava da na štampaču koristite napredno mapiranje fontova i tehnologiju skaliranja. ZPL komande podržavaju sledeće:
  • Konturne fontove (TrueType i OpenType)
  • Mapiranje Unicode znakova
  • Osnovne rasterske fontove
  • Kodne stranice znakova
Mogućnosti u vezi sa fontovima štampača serije ZD200 zavise od jezika za programiranje.
  • Pogledajte ZPL i starije verzije EPL vodiča za programiranje da biste videli opise i dokumentaciju za fontove, kodne stranice, pristup znakovima, liste fontova i ograničenja za odgovarajuće jezike za programiranje štampača.
  • Informacije o podršci za tekst, fontove i znakove potražite u priručnicima za programiranje štampača.
Zebra ima veliki asortiman pomoćnih programa i softvera koji omogućavaju preuzimanje fontova na štampač za ZPL i EPL jezike za programiranje štampača.
Neki fabrički instalirani ZPL fontovi u štampaču su ograničeni licencom. Oni NE MOGU da se kopiraju, kloniraju niti vraćaju na štampač ponovnim učitavanjem ili ažuriranjem firmvera.
Ako ZPL fontove sa ograničenjem licence uklonite izričitom komandom za brisanje ZPL objekta, morate ih ponovo kupiti i ponovo instalirati pomoću uslužnog programa za aktiviranje i instalaciju fontova.
EPL fontovi nemaju ovo ograničenje.