Azijski fontovi i drugi veliki skupovi fontova
Azijski fontovi i drugi veliki skupovi fontova

Azijski fontovi i drugi veliki skupovi fontova

Oba jezika za programiranje štampača, ZPL i EPL, podržavaju velike skupove azijskih fontova sa piktografskim dvobajtnim znakovima. ZPL jezik za programiranje podržava Unicode.
Ideografski i piktografski fontovi azijskih jezika imaju velike skupove znakova sa hiljadama znakova koji podržavaju jednu kodnu stranicu jezika. Da bi se omogućila podrška za ove velike skupove znakova, proizvođači štampača su usvojili sistem dvobajtnih znakova (maksimalno 67.840) umesto jednobajtnih znakova (maksimalno 256) koji se koriste za jezike zasnovane na latinici, kao odgovor na velikih skupova fontova.
Pojava Unicode fonta omogućila je podršku za više jezika koji koriste isti skup fontova. Unicode font podržava jednu ili više tačaka koda (povezane su sa mapama znakova kodnih stranica) i pristupa mu se pomoću standardnog metoda koji rešava neusaglašenosti u mapiranju znakova.
Broj fontova koji mogu da se preuzmu na štampač zavisi od količine dostupne fleš memorije koja se već ne koristi i veličine fonta koji se preuzima.
Neki Unicode fontovi su veliki. To su MS (Microsoft) Arial Unicode font (23 MB), koji nudi kompanija Microsoft, odnosno Andale font (22 MB) koji nudi kompanija Zebra. Ovi veliki skupovi fontova obično podržavaju i veliki broj jezika.

Nabavka i instaliranje azijskih fontova

Korisnik ili integrator uglavnom preuzima skupove azijskih rasterskih fontova na štampač.
ZPL fontovi se kupuju odvojeno od štampača.
Sledeći EPL azijski fontovi mogu besplatno da se preuzmu sa veb-lokacije zebra.com:
  • Pojednostavljeni i tradicionalni kineski (skalabilni font SimSun za pojednostavljeni kineski unapred je učitan na štampače koji se prodaju sa kineskim kablom za napajanje.)
  • Japanski – JIS i Shift-JIS mapiranja
  • Korejski, uključujući Johab
  • Tajlandski