Štampanje sa medijima u rolni koji su montirani eksterno
Štampanje sa medijima u rolni koji su montirani eksterno

Štampanje sa medijima u rolni koji su montirani eksterno

Štampač podržava eksterno montiranu rolnu medija (slično podršci za preklopne medije). Štampač zahteva rolnu medija u kombinaciji sa postoljem da bi imao nisku (početnu) inerciju za izvlačenje medija sa rolne.
Uzmite u obzir ove napomene za korišćenje eksterno montiranih medija u rolni:
  • Idealno bi bilo da medij ulazi u štampač direktno sa zadnje strane kroz otvor za preklopne medije sa zadnje strane štampača. (Uputstva za ubacivanje medija pogledajte u odeljku Štampanje na preklopnim medijima. )
  • Za modele ZD230 koristite podrazumevanu brzinu štampe od 102 mm/s (4 ips). (Uputstva o podešavanju brzine štampe korišćenjem komande „Print Rate“ (Brzina štampe) ili
    ^PR
    pogledajte u ZPL vodiču za programiranje.)
  • Mediji bi trebalo da se kreću glatko i slobodno. Ne bi trebalo da proklizavaju, preskaču, podrhtavaju, spajaju se i pomeraju itd. kada su postavljeni na postolje za medije.
  • Kretanje medija ne sme da bude ometeno zbog kontakta medija sa površinom štampača ili nekom drugom površinom.
  • Štampač treba postaviti tako da ne može da klizi ili se podigne sa radne površine u toku štampanja.