Podešavanje kvaliteta štampe
Podešavanje kvaliteta štampe

Podešavanje kvaliteta štampe

Na kvalitet štampe utiču postavka toplote (gustine) glave za štampanje, brzina štampanja i medij koji se koristi. Eksperimentišite sa ovim postavkama da biste pronašli optimalnu kombinaciju za odgovarajuću primenu.
Kvalitet štampe je moguće konfigurisati pomoću rutine
Configure Print Quality
(Konfigurisanje kvaliteta štampe) u programu Zebra Setup Utility.
Proizvođači medija mogu da preporuče određene postavke brzine prilikom korišćenja štampača sa njihovim medijima. Preporučena brzina može da bude niža od maksimalne postavke štampača!
Zatamnjenost (ili gustinu) štampe možete da podesite ako koristite:
 • ZPL komandu „Set Darkness“ (Podešavanje zatamnjenosti) (
  ~SD
  ) (detalje pogledajte u ZPL vodiču za programiranje)
 • Windows upravljački program za štampač
 • softversku aplikaciju kao što je ZebraDesigner
 • samo za seriju ZD230, komandu „Print Rate“ (Brzina štampe) (
  ^PR
  ) koja može da spusti brzinu štampe na 102 mm/s (4 ips, što je podrazumevana vrednost). (Detalje potražite u ZPL vodiču za programiranje.)
Nakon podešavanja ovih postavki možete da odštampate nalepnicu sa konfiguracijom štampača da biste ih proverili (pogledajte odeljak Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji).