Podešavanje širine štampanja
Podešavanje širine štampanja

Podešavanje širine štampanja

Širinu štampanja morate da podesite pre prvog korišćenja štampača. Takođe morate da je podesite kada u štampač ubacujete medij koji je drugačije širine od medija koji je već u štampaču.
Za podešavanje širine štampanja možete da koristite:
  • Windows upravljački program za štampač
  • softversku aplikaciju kao što je ZebraDesigner
  • ZPL komandu za programiranje širine štampanja (
    ^PW
    ) (detalje potražite u ZPL vodiču za programiranje)