Izbor režima štampanja
Izbor režima štampanja

Izbor režima štampanja

Koristite režim štampanja koji odgovara mediju koji se koristi i dostupnim opcijama štampača. Putanja medija je ista za medije na rolni i preklopne medije.
Da biste podesili štampač da koristi određeni režimi štampanja, pogledajte uputstva o korišćenju komande
^MM
u ZPL vodiču za programiranje. Ovaj priručnik možete da preuzmete na veb-lokaciji zebra.com/zd200t-info.
Na štampaču serije ZD200 dostupni su sledeći režimi štampanja:
Otcepljivanje (podrazumevani režim; dostupan sa bilo kojom opcijom štampača i sa većinom tipova medija)
Štampač štampa nalepnica kako ih prima. Nalepnice možete da otcepite nakon štampanja.
Odlepljivanje (dostupno uz opcioni dozator nalepnica)
Štampač u toku štampanja odlepljuje nalepnicu sa podloge. Štampanje sledeće nalepnice se pauzira dok se trenutna ne ukloni.
Sekač (dostupan uz opciju fabrički instaliranog sekača)
Štampač seče svaku nalepnicu nakon štampanja.