Korišćenje opcionog dozatora nalepnica
Korišćenje opcionog dozatora nalepnica

Korišćenje opcionog dozatora nalepnica

Ako štampač ima opcioni dozator nalepnica, automatski će prilikom štampanja ukloniti materijal pozadine nalepnice (podloga/mreža). Kada štampač štampa više nalepnica, sledeću nalepnicu u redosledu će odštampati nakon što uklonite već izdate ili odlepljene nalepnice.
Da biste podesili štampač da koristi režim doziranja nalepnica, vi (ili administrator) morate da uradite jedno od sledećeg:
 • Koristite upravljački program štampača da biste podesili opciju
  Media Handling
  (Manipulisanje medijima) na
  Peel-Off
  (Odlepljivanje).
 • Koristite čarobnjaka za konfigurisanje postavki štampača u okviru programa Zebra Setup Utility.
 • Pošaljite štampaču ZPL komandu za programiranje. Sekvence komande koje treba koristiti su:
  • ^XA ^MMP ^XZ
  • ^XA ^JUS ^XZ
 1. Otvorite štampač i ubacite medij sa nalepnicom.
 2. Zatvorite štampač i pritiskajte dugme
  FEED
  (Uvlačenje) dok najmanje 100 milimetara (4 inča) izloženih nalepnica ne izađe iz štampača.
  Nalepnice možete da ostavite na podlozi.
 3. Podignite podlogu preko gornje strane štampača, zatim povucite zlatnu rezu na sredini vrata dozatora dalje od štampača.
  Vrata dozatora će se otvoriti.
 4. Umetnite podlogu nalepnica između vrata dozatora i kućišta štampača.
 5. Zatvorite vrata dozatora dok čvrsto povlačite kraj podloge nalepnica.
 6. Pritisnite i otpustite dugme
  FEED
  (Uvlačenje) (unapred) jednom ili više puta dok se ne pojavi nalepnica za uklanjanje.
Pri sledećem zadatku štampanja, štampač će skinuti pozadinu i izdati jednu nalepnicu. Uzmite nalepnicu iz štampača da biste omogućili da štampač odštampa sledeću nalepnicu.
Ako niste aktivirali senzor preuzete nalepnice radi otkrivanja uklanjanja izdate (odlepljene) nalepnice sa softverskim komandama pre štampanja, odštampane nalepnice će se naslagati i mogu da blokiraju mehanizam.