Opcija sekača
Opcija sekača

Opcija sekača

Sekač je fabrički instalirana opcija u štampačima serije ZD200.
1
Modul sekača
2
Izlazni otvor za medije