Testiranje štampanja pomoću Zebra Setup Utility
Testiranje štampanja pomoću Zebra Setup Utility

Testiranje štampanja pomoću Zebra Setup Utility

 1. Otvorite Zebra Setup Utility.
 2. Kliknite na ikonu novoinstaliranog štampača da biste izabrali štampač.
 3. Kliknite na dugme
  Open Printer Tools
  (Otvori alatke štampača).
 4. Otvorite karticu „Print“ (Štampanje), kliknite na
  Print configuration label
  (Štampanje nalepnice konfiguracije), zatim kliknite na
  Send
  (Pošalji).
Štampač bi trebalo da odštampa izveštaj o konfiguraciji.