Testiranje štampanja pomoću kopirane datoteke ZPL komande za operativne sisteme koji nisu Windows
Testiranje štampanja pomoću kopirane datoteke ZPL komande za operativne sisteme koji nisu Windows

Testiranje štampanja pomoću kopirane datoteke ZPL komande za operativne sisteme koji nisu Windows

 1. Napravite tekstualnu datoteku sa ovim ASCII nizom:
  ~WC
 2. Sačuvajte datoteku pod proizvoljnim nazivom, npr.
  TEST.ZPL
 3. Kopirajte datoteku na štampač. Za operativni sistem DOS, slanje datoteke na štampač povezan sa serijskim portom sistema obavlja se jednostavno pomoću ove komande:
  COPY TEST.ZPL COM1
  Drugi tipovi povezivanja interfejsa i operativni sistemi zahtevaju druge komande. Pogledajte dokumentaciju operativnog sistema da biste videli detaljna uputstva o kopiranju odgovarajućeg interfejsa štampača za ovaj test.