Testiranje štampanja pomoću Ethernet štampača povezanog na mrežu
Testiranje štampanja pomoću Ethernet štampača povezanog na mrežu

Testiranje štampanja pomoću Ethernet štampača povezanog na mrežu

Testiranje štampanja možete da obavite na Ethernet štampaču povezanom na mrežu (LAN/WLAN) korišćenjem MS-DOS komande u komandnom odzivniku ili klikom na opciju
Run
(Pokreni) u meniju
Start
(Start) operativnog sistema Windows:
 1. Napravite tekstualnu datoteku sa ovim ASCII nizom:
  ~WC
 2. Sačuvajte datoteku pod proizvoljnim nazivom, npr.
  TEST.ZPL
  .
 3. Pronađite IP adresu u odeljku sa statusom mreže u izveštaju o konfiguraciji štampača.
 4. Na centralnom uređaju koji je povezan na isti LAN ili WAN kao štampač, unesite sledeće u traku za adresu u prozoru veb-pregledača i pritisnite taster
  Enter
  :
  ftp x.x.x.x
  (gde
  x.x.x.x
  predstavlja IP adresu štampača).
  Za IP adresu koja glasi
  123.45.67.01
  , uneli biste
  ftp 123.45.67.01
 5. Unesite reč
  put
  a zatim naziv datoteke, pa pritisnite taster
  Enter
  .
  Ako želite da date uputstvo da testiranje štampanja obuhvati naziv datoteke
  TEST.ZPL
  , otkucajte
  put TEST.ZPL
Štampač bi trebalo da odštampa novi izveštaj o konfiguraciji štampanja.