Slanje ZPL skripte za konfiguraciju na štampač
Slanje ZPL skripte za konfiguraciju na štampač

Slanje ZPL skripte za konfiguraciju na štampač

Dovršite podešavanje Wi-Fi servera štampača slanjem ZPL skripte na štampač preko porta koji ste izabrali u koraku Konfigurisanje štampača putem čarobnjaka za povezivanje u softveru ZebraNet Bridge. Dobro bi bilo da sačuvate ZPL skriptu i koristite je kasnije za vraćanje konfiguracije mreže štampača, za slučaj da u budućnosti resetujete štampač na podrazumevane fabričke vrednosti. Čuvanjem skripte ćete takođe moći da brzo konfigurišete više štampača ako treba da imaju iste postavke.
 1. Proverite da li je štampač povezan sa računarom putem žične veze na USB port.
 2. Uključite štampač ako je isključen.
 3. U čarobnjaku za povezivanje: U prozoru „Review and Send ZPL for Wireless“ (Pregledanje i slanje ZPL datoteke za bežičnu vezu) kliknite na
  Finish
  (Završi).
  Štampač će poslati ZPL skriptu štampaču putem porta interfejsa. Zatvoriće se ekran „Wireless Setup Wizard“ (Čarobnjak za podešavanje bežične veze).
 4. Isključite štampač, a zatim ga ponovo uključite.
 5. Pratite status bežične veze na indikatorskim svetlima štampača i proverite da li ste podesili štampač za bežično povezivanje.
 6. U ovom trenutku možete da sačuvate ZPL skriptu za kasniju upotrebu sa ovim štampačem i da biste konfigurisali druge štampače koji treba da imaju iste postavke mreže. Da biste sačuvali skriptu:
  1. U prozoru „Review and Send ZPL for Wireless“ (Pregledanje i slanje ZPL datoteke za bežičnu vezu) istaknite skriptu, kliknite desnim tasterom miša i izaberite
   Copy
   (Kopiraj).
  2. Otvorite uređivač teksta, kao što je Notepad, i nalepite skriptu u aplikaciju.
  3. Sačuvajte skriptu.
  4. U čarobnjaku za povezivanje možete da kliknete na
   Cancel
   (Otkaži) da biste zatvorili čarobnjaka bez slanja skripte štampaču.
  Da biste ponovo konfigurisali isti štampač (u slučaju vraćanja na podrazumevane fabričke vrednosti) ili da biste konfigurisali druge štampače pomoću istih postavki, pošaljite datoteku sačuvane ZPL skripte štampaču putem željene veze na način opisan u prethodnim koracima ove procedure.