Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača
Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača

Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača

 1. Na poslednjem ekranu instalacionog programa štampača ostavite da opcija
  Run the Printer Installation Wizard
  (Pokreni čarobnjak za instalaciju štampača) bude označena, zatim kliknite na
  Finish
  (Završi).
  Prikazaće se čarobnjak za instalaciju upravljačkog programa štampača.
 2. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
 3. Kliknite na
  Install Printer Driver
  (Instaliraj upravljački program štampača).
  Prikazaće se ugovor o licenciranju.
 4. Pročitajte i prihvatite odredbe ugovora o licenciranju, pa kliknite na
  Next
  (Dalje).
 5. Izaberite opciju za komunikaciju koju želite da konfigurišete za štampač:
  • Mrežni port: Za instaliranje štampača sa Ethernet (LAN) ili bežičnom (Wi-Fi) mrežom. Sačekajte da upravljački program skenira lokalnu mrežu i pretraži uređaje, zatim pratite uputstva.
  • USB port: Za instaliranje štampača povezanih putem USB kabla. Povežite štampač sa računarom. Ako je štampač već povezan i uključen, možda ćete morati da isključite USB kabl i ponovo ga povežete. Upravljački program će automatski pronaći model povezanog štampača.
  • Bluetooth port: Za instaliranje štampača povezanih preko Bluetooth mreže.
  • Drugo: Za instaliranje drugog tipa kabla, kao što su paralelni (LPT) i serijski (COM). Nije potrebno dodatno konfigurisanje.
 6. Ako to bude zatraženo, izaberite model i rezoluciju štampača.
  Model i rezolucija navedeni su na nalepnici sa konfiguracijom štampača. Pogledajte odeljak Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji da biste videli uputstva za štampanje nalepnice.)