Podešavanje komunikacije štampača sa operativnim sistemom Windows (pregled procesa)
Podešavanje komunikacije štampača sa operativnim sistemom Windows (pregled procesa)

Podešavanje komunikacije štampača sa operativnim sistemom Windows (pregled procesa)

Koristite ovaj pregled da biste razumeli podešavanje štampača pomoću najčešćih (podržanih) verzija operativnog sistema Windows i lokalne (žičane) veze. (Podešavanje štampača takođe možete da obavite pomoću fabrički instalirane Wi-Fi ili Bluetooth veze, kao što je opisano u odeljku Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje i Konfigurisanje štampača putem Bluetooth veze.)
 1. Preuzmite Zebra Setup Utilities (ZSU) sa stranice štampača za termalni prenos serije ZD200 na veb-lokaciji kompanije Zebra na adresi zebra.com/zd200t-info. (Pogledajte odeljak Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač.)
 2. Uverite se da je napajanje štampača isključeno.
 3. Pokrenite Zebra Setup Utilities (ZSU) iz direktorijuma za preuzete datoteke.
 4. Kliknite na
  Install New Printer
  (Instaliraj novi štampač) i pokrenite čarobnjak za instalaciju.
 5. Kliknite na
  Install Printer
  (Instaliraj štampač), zatim izaberite broj modela štampača sa liste Zebra štampača.
 6. Izaberite odgovarajući USB port i povežite ga sa računarom.
  Koristite USB interfejs kao pomoć pri instalaciji putem čarobnjaka, umreženog uređaja ili Bluetooth Classic (4.0) uređaja.
 7. Uključite napajanje štampača kada čarobnjak to zatraži.
 8. Koristite čarobnjak da konfigurišete komunikaciju štampača za izabrani tip interfejsa.
 9. Obavite probno štampanje da biste proverili da li je štampač pravilno podešen.
Ako ste povezali štampač čije je napajanje bilo uključeno, a da pre toga niste instalirali upravljačke programe, pogledajte odeljak Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač.