Podešavanje
Podešavanje

Podešavanje

Proces podešavanja štampača je podeljen na dve faze: podešavanje hardvera i podešavanje host sistema (softver/upravljački program). Ovaj odeljak pokriva fizičko podešavanje hardvera neophodno za štampanje prve nalepnice.