Priprema za štampanje
Priprema za štampanje

Priprema za štampanje

Podešavanje štampača nije moguće dovršiti bez medija. Medij se ne isporučuje uz štampač.
Za medij možete da koristite nalepnice, oznake, papir za račune, naslagane preklopne medije, nalepnice otporne na manipulisanje i druge formate medija za štampanje. Veb-lokacija kompanije Zebra ili prodavac mogu da vam pomognu da izaberete odgovarajući medij za predviđenu namenu za štampanje. Medije možete da nabavite sa veb-lokacije zebra.com/supplies.
Prilikom podešavanja koristite isti medij koji biste koristili za uobičajen rad štampača. To će vam pomoći da prepoznate eventualne probleme pri podešavanju ili korišćenju u realnom životu i da ih otklonite odmah na početku.