Ubacivanje trake za prenos od 300 metara koja nije proizvod kompanije Zebra
Ubacivanje trake za prenos od 300 metara koja nije proizvod kompanije Zebra

Ubacivanje trake za prenos od 300 metara koja nije proizvod kompanije Zebra

Za ubacivanje trake za prenos od 300 metara koja nije proizvod kompanije Zebra potrebno je da koristite Zebra adaptere za jezgro trake.
Minimalni zahtevi za korišćenje traka od 300 metara koje nisu proizvod kompanije Zebra sa štampačem:
 • Unutrašnji prečnik (I.D.) jezgra 25,4 mm (1 inč, opseg 1,004–1,016 inča)
 • Unutrašnji materijal jezgra: Vlaknasta ploča; tvrdi materijali, kao što su plastična jezgra, možda neće ispravno funkcionisati.
 • Opseg širine trake od 110 do 33 mm (4,3 do 1,3 inča)
 • Maksimalan spoljni prečnik trake: 66 mm (2,6 inča)
Korišćenje medija ili traka koje nisu proizvod kompanije Zebra i nisu odobrene za upotrebu u Zebra štampaču može da ošteti štampač ili glavu za štampanje. Na kvalitet slike mogu loše da utiču:
 • loše ili granične performanse trake (maksimalna brzina štampanja, formulacija mastila itd.)
 • previše mek ili previše tvrd materijal jezgra)
 • labavo ili zategnuto jezgro trake ili jezgro trake koje premašuje maksimalni spoljni prečnik od 66 mm)
Adapteri vam pomažu da traku i jezgro poravnate sa centrom medija (i štampača). Oni imaju oprugu za zaključavanje jezgra koja omogućava aktiviranje meke vlaknaste ploče unutar jezgra trake i skalu izmerenu pomoću središnje linije štampača kada su montirani u štampaču.
1
Središnja linija
2
Opruga za zaključavanje jezgra
 1. Postavite prazno jezgro trake na adapter jezgra trake. Prazno jezgro trake treba da bude iste širine (ili veće) kao rolna traka. Grubo centrirajte jezgro preko središnje linije adaptera.
  Prazno Zebra jezgro trake može da se koristi umesto adaptera i praznog jezgra trake koje nije proizvod kompanije Zebra. Uz štampač se isporučuje jedno prazno jezgro trake od 300 metara.
 2. Postavite rolnu trake koja nije proizvod kompanije Zebra na adapter jezgra trake. Okrenite prirubnicu adaptera na levoj strani i proverite da li se traka obmotava sa zadnje strane rolne, kao što je prikazano ovde. Grubo centrirajte jezgro preko središnje linije adaptera.
  1
  Prirubnica – postavljanje sa leve strane
  2
  Traka izlazi sa rolne sa zadnje strane
  Maksimalna širina rolne od 110 mm (4,3 inča) ne zahteva centriranje.
  Za medije čija je maksimalna širina manja od maksimalne i do najmanje širine 33 mm (1,3 inča), upotrebite graduiranu skalu na adapteru jezgra da biste poravnali rolne trake sa medijima i štampačem.
  Širina = 110 mm (4,3 inča)
  Širina = 33 mm (1,3 inča)
 3. Postavite adapter sa praznim jezgrom na prihvatne osovine, a adapter sa rolnom trake na donje ulazne osovine. Desna strana adaptera jezgra se postavlja na konusni vrh na svakoj od osovina sa oprugom sa desne strane. Nastavite da gurate adapter na desnu osovinu i zaljuljajte adapter na glavčine leve glavčine osovine. Rotirajte adaptere i glavčine dok se oznake na prirubnici adaptera ne poravnaju i zaključaju u zupcima leve glavčine.
 4. Tokom obavljanja ovih koraka traka i prazna jezgra mogu da se smaknu sa centra. Proverite da li su rolna trake i prazno jezgro poravnati sa centrom medija (nalepnice, papir, oznake itd.). Možete da koristite skale središnje linije na adapteru jezgra trake da biste odredili njihove položaje.
  Širina trake mora da bude veća od širine medija (uključujući podlogu nalepnice ili pozadinu) da bi se zaštitila glava za štampanje.
  Kao što prikazuje strelica na ovoj slici, vodite računa da se traka proteže šire od medija na obe strane, da bi poravnanje bilo dobro.
 5. Pričvrstite traku na prihvatno jezgro. Pomoću tanke trake selotejpa pričvrstite traku za prihvatno jezgro ako medij nema samolepljivu traku na vođici trake kao što je slučaj sa originalnom Zebra trakom. Poravnajte traku tako da bude prebačena direktno na jezgro.
 6. Okrenite prihvatnu glavčinu trake tako da se vrh pomera prema zadnjem delu da traka ne bi bila labava. Rotiranje glavčine doprinosi poravnavanju položaja prihvatne trake sa ulaznom rolnom za traku. Traku treba obmotati najmanje jedan i po put oko prihvatnog jezgra trake.
 7. Proverite da li je medij umetnut i spreman za štampanje, a zatim zatvorite poklopac štampača.
 8. Ako je napajanje štampača uključeno, pritisnite dugme
  FEED
  (Uvlačenje) da biste omogućili štampaču da pomeri medij za najmanje 20 cm (8 inča) radi zatezanja i sprečavanja gužvanja trake (ispravlja traku), kao i radi poravnavanja trake na osovinama. U suprotnom sačekajte da se napajanje štampača uključi i dok čarobnjak za instalaciju ne zatraži to od vas u toku procesa podešavanja.
 9. Pomoću upravljačkog programa, softverske aplikacije ili komandi za programiranje štampača promenite režim štampanja iz direktnog termalnog režima u režim termalnog prenosa.
  Prilikom upravljanja operacijama štampača preko ZPL programiranja...
  Pogledajte ZPL II komandu „Media Type“ (Tip medija) (
  ^MT
  i pratite uputstva u ZPL vodiču za programiranje).
  Prilikom upravljanja operacijama štampača preko EPL režima stranice...
  Pogledajte EPL komandu „Options“ (Opcije) (
  O
  ) i pratite uputstva u vodiču za programera za EPL režim stranice).
  Na taj način se podešavaju profili temperature štampača za medij za termalni prenos.
 10. Da biste potvrdili promenu sa režima „Direct Thermal“ (Direktni termalni) na „Thermal Transfer“ (Termalni prenos), odštampajte nalepnicu sa konfiguracijom (pogledajte odeljak Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji).
  U okviru stavke
  PRINT METHOD
  (Način štampanja) na izveštaju o statusu konfiguracije štampača trebalo bi da piše
  THERMAL-TRANS
  (Termalni prenos).
Štampač je sada spreman za štampanje.