Oporavak od stanja nestanka medija
Oporavak od stanja nestanka medija

Oporavak od stanja nestanka medija

 1. Otvorite štampač (pogledajte odeljak Otvaranje i zatvaranje štampača).
  Kada pogledate medij, trebalo bi da bude na kraju ili blizu kraja rolne i na podlozi nema nalepnice.
 2. Uklonite preostale medije i jezgro rolne.
 3. Umetnite novu rolnu medija. (Pogledajte odeljak Ubacivanje medija i Ubacivanje medija na rolni za modele sa sekačem ako je na štampaču instaliran opcioni sekač koji se instalira samo u fabrici.)
  Ako ubacujete medij istog tipa...
  Ubacite nov medij i jednom pritisnite dugme
  FEED
  (Uvlačenje) (unapred) da biste nastavili sa štampanjem.
  Ako ubacujete drugačiji medij (različite veličine, dobavljača ili serije)...
  Ubacite medij i kalibrišite štampač na taj medij da biste osigurali optimalan rad. (Pogledajte odeljak Pokretanje SmartCal kalibracije medija.)
  Ubacivanje medija drugačije veličine (dužine ili širine) obično zahteva da promenite programirane dimenzije medija ili aktivni format nalepnica u štampaču.
Ponekad na sredini rolne nalepnica (ne na kraju medija) može da nedostaje nalepnica. Osim toga što će rolna doći do kraja, to će takođe dovesti do stanja nestanka medija. Da biste obavili oporavak od ovog stanja:
 1. Povucite medij preko nalepnice koja nedostaje, tako da sledeća nalepnica pređe valjak za štampanje.
 2. Zatvorite štampač.
 3. Jednom pritisnite dugme
  FEED (Uvlačenje)
  (unapred).
Štampač će obaviti ponovnu sinhronizaciju položaja nalepnice i biće spreman za nastavak štampanja.