Detektovanje stanja nestanka trake
Detektovanje stanja nestanka trake

Detektovanje stanja nestanka trake

Kada nestane traje, štampač prijavljuje upozorenje medija za stanje nestanka trake.
Štampač automatski detektuje srebrni reflektor na kraju rolne trake brenda Zebra i prikazuje upozorenje medija (indikator „STATUS“ (Status) treperi crvenom bojom). Ovo je deo uobičajenog ciklusa korišćenja medija.