Ubacivanje medija u rolni
Ubacivanje medija u rolni

Ubacivanje medija u rolni

Koristite informacije u ovom odeljku da biste razumeli različite opcije medija za štampanje, tipove prepoznavanja i kako da u štampač ubacite medij na rolni.
Štampač serije ZD200 podržava tri osnovna tipa medija:
Kontinuirani medij
Koristi se za stavke poput računa. Nema oznake koje označavaju dužinu štampanja.
Medij sa oznakom
Ima crne linije, crne oznake, zareze ili rupe za definisanje dužine štampanja za svaku odštampanu stavku.
Medij sa nalepnicom
Koristi senzor za gledanje kroz poleđinu medija (podlogu) kako bi prepoznao početak i kraj nalepnica na rolni.
Štampač koristi dva načina prepoznavanja za širok spektar medija:
Transmisivno prepoznavanje centralne oblasti
Za kontinuirane medije i medije sa nalepnicom sa prorezom/mrežom.
Pokretno (reflektivno) prepoznavanje u pola širine
Za prepoznavanje formata (dužine) štampanja korišćenjem crnih oznaka, crnih linija, zareza ili rupa na mediju.