Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze
Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze

Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze

Pomični senzor je senzor sa dve funkcije koji omogućava transmisivno (vidi kroz medije) i reflektivno prepoznavanje. Štampač u bilo kom trenutku može da koristi jedan od ova dva načina prepoznavanja. U slučaju štampanja na mediju sa crnom oznakom, pomični senzor mora da se podesi da prepoznaje oznake ili urezi na mediju.
Prepoznavanje crne oznake traži površine koje ne reflektuju svetlost, kao što su crne oznake, crne linije, urezi ili rupe na poleđini medija, i ne reflektuju skoro infracrveni snop svetla senzora nazad u detektor senzora. Svetlo senzora i detektor crnih oznaka nalaze se jedan pored drugog ispod poklopca senzora.
Senzor ima jedan položaj senzora za medije sa mrežom/prorezom, i to je njegov podrazumevani položaj.
Dizajn pomičnog senzora omogućava štampaču da koristi medije sa crnim oznakama ili urezima (rupe kroz medije) na poleđini medija (ili podlozi medija). Senzor se poravnava sa sredinom crnih oznaka ili ureza (ne sa centrom rolne medija. Time se izbegava niz prepoznavanja mreže/proreza.
  1. Postavite strelicu za poravnavanje pomičnog senzora na sredinu crne oznake ili ureza na donjoj strani medija.
  2. Uverite se da je senzor podešen što je dalje moguće od ivice medija, tako da 100% prozora senzora bude pokriveno oznakom.
Prilikom štampanja, mediji mogu da se pomeraju levo-desno za ±1 mm (zbog varijacija u medijima i oštećenja ivica usled rukovanja). Urezi na bočnoj strani medija takođe mogu da se oštete.