Ubacivanje medija
Ubacivanje medija

Ubacivanje medija

Ovaj postupak može da se koristi za otcepljivanje (standardni okvir), doziranje nalepnica i sečenje medija.
 1. Otvorite štampač. Povucite bravicu za otpuštanje ka prednjoj strani štampača.
 2. Otvorite držače rolne medija.
 3. Jednom rukom usmerite rolnu medija tako da je površina za štampanje okrenuta nagore za vreme prolaska preko valjka (pogonskog) za štampanje.
 4. Drugom rukom otvorite vođice za medije.
 5. Postavite rolnu medija na držače rolne i otpustite vođice. Proverite da li se rolna okreće slobodno.
  Uverite se da rolna ne stoji na dnu odeljka za medije.
 6. Povucite medij tako da izađe iz prednjeg dela štampača.
 7. Gurnite medij ispod obe vođice za medije.
 8. Okrenite medij nagore i poravnajte pomični senzor za medije sa tipom medija (pogledajte
  Za tip medija sa kontinuiranim prijemom rolne ili medije u vidu nalepnica bez crnih oznaka ili ureza...
  Poravnajte medij na podrazumevani centralni položaj.
  Za medije sa crnim oznakama (crne linije, urezi ili otvori), medije sa pozadinom...
  Prilagodite položaj senzora tako da senzor bude poravnat sa centrom crne oznake.
  Izbegavajte da na centralnoj oblasti medija koristite samo detektovanje crne oznake za rad sa crnim oznakama.
  Podrazumevano – standardni radni položaj za prepoznavanje mreže (proreza)
  Samo prepoznavanje crne oznake van centra