Ubacivanje medija na rolni za modele sa sekačem
Ubacivanje medija na rolni za modele sa sekačem

Ubacivanje medija na rolni za modele sa sekačem

Ako je na štampaču instaliran opcionalni modul sekača, pratite ova uputstva da biste ubacili medij na rolni.
  1. Provucite medij kroz otvor za medij sekača i izvucite ga kroz prednji kraj štampača.
  2. Zatvorite štampač. Pritisnite nadole dok se poklopac ne zatvori.
Nakon ubacivanja medija potrebno je da kalibrišete štampač za njega (pogledajte odeljak SmartCal kalibracija medija). Senzori štampača moraju da se podese da bi prepoznali nalepnicu, podlogu i rastojanje između nalepnica kako bi pravilno radili.
Ako ste prethodno kalibrisali senzor za određeni tip medija i ubacili isti medij (veličina, dobavljač, serija) bez bilo kakvih izmena u tipu medija, samo pritisnite dugme
FEED
(Uvlačenje) (unapred) jednom (1) da biste nov medij pripremili za štampanje.