Povezivanje štampača sa uređajem (pregled postupka)
Povezivanje štampača sa uređajem (pregled postupka)

Povezivanje štampača sa uređajem (pregled postupka)

Zebra štampači podržavaju različite opcije i konfiguracije interfejsa za povezivanje putem mreže ili fizičkog kabla.
 1. Izaberite način povezivanja štampača.
  Štampač serije ZD200 podržava sledeće opcije i konfiguracije interfejsa:
  • Interfejs univerzalne serijske magistrale (USB 2.0) – standardno (zahteve za kabl pogledajte u odeljku Zahtevi za kabl interfejsa i USB interfejs).
  • Ethernet/LAN – fabrički instalirana opcija (zahteve za kabl pogledajte u odeljku Zahtevi za kabl interfejsa i Ethernet (LAN, RJ-45)).
  • Interna Wi-Fi (802.11ac) i Bluetooth Classic 4.1 mreža (kompatibilno sa standardom 3.0) – fabrički instalirana opcija
   Štampači serije ZD200 koji imaju opciju Wi-Fi povezivanja podržavaju Bluetooth Low Energy (veza niske brzine). Možete da ih konfigurišete pomoću softvera na Android ili iOS uređaju.
  Obavezno proverite zahteve u vezi sa kablovima i jedinstvene parametre za svaki fizički interfejs za komunikaciju štampača. To će vam olakšati podešavanje štampača na odgovarajuće postavke. Detaljna uputstva o konfigurisanju mreže (Ethernet/Wi-Fi) i Bluetooth komunikacije pogledajte u korisničkom priručniku za žične i bežične servere za štampanje i vodiču za Bluetooth bežičnu vezu koji su dostupni na veb-lokaciji zebra.com.
 2. Isključite napajanje štampača (pogledajte odeljak Dugme za napajanje).
 3. Povežite štampač sa računarom ili uređajem preko kog ćete upravljati štampačem putem izabranog načina povezivanja (USB, Ethernet/LAN, Wi-Fi ili Bluetooth).
 4. Pokrenite Zebra Setup Utilities (ZSU) sa centralnog uređaja (pogledajte odeljak Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača).
  Centralni uređaj može da bude Windows računar ili laptop sa operativnim sistemom navedenim u odeljku Podešavanje za operativni sistem Windows, Android uređaj ili Apple uređaj. Podržane opcije za povezivanje štampača su žično/Ethernet, USB, bežično, Bluetooth Classic, Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE).
  Program Zebra Setup Utilities (ZSU) će vam pomoći oko instaliranja ovih interfejsa. (Korisnički priručnici za ZSU dostupni su na veb-lokaciji zebra.com/setup.)
  Nemojte da uključujete štampač dok čarobnjak za instalaciju ne zatraži to od vas. Vodite računa da prekidač napajanja bude u isključenom položaju prilikom povezivanja kabla interfejsa. Kabl za napajanje mora da bude povezan sa dovodom napajanja i utičnicom za napajanje na poleđini štampača pre nego što povežete ili odvojite kablove za komunikaciju.
  Čarobnjak ZSU će instalirati Zebra upravljačke programe za Windows.
 5. Kada čarobnjak za instalaciju ZSU zatraži to od vas, uključite napajanje štampača i pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje štampača.