Ethernet (LAN, RJ-45)
Ethernet (LAN, RJ-45)

Ethernet (LAN, RJ-45)

Štampač serije ZD200 zahteva Ethernet kabl UTP RJ-45 kategorije CAT-5 ili više.
Štampač mora fizički da bude povezan sa Ethernet/LAN mrežom putem odgovarajućeg kabla i da bude pravilno konfigurisan da bi mogao da uspostavi mrežnu vezu i da radi na mreži.
Štampač poseduje ugrađeni server za štampanje na mreži kom možete da pristupite putem veb-stranica servera za štampanje na štampaču.
Više informacija o konfigurisanju štampača za rad na kompatibilnoj Ethernet/LAN mreži potražite u korisničkom priručniku za žične i bežične servere za štampanje.