Korišćenje štampača na kontrolisanoj mreži
Korišćenje štampača na kontrolisanoj mreži

Korišćenje štampača na kontrolisanoj mreži

Korišćenje štampača u strukturiranoj mreži (LAN ili Wi-Fi) zahteva od administratora mreže da štampaču dodeli statičku IP adresu i druge postavke potrebne za ispravan rad štampača na mreži.