Indikatori statusa/aktivnosti Ethernet veze
Indikatori statusa/aktivnosti Ethernet veze

Indikatori statusa/aktivnosti Ethernet veze

Ethernet priključak na štampaču ima dva indikatora statusa/aktivnosti koji su delimično vidljivi kako bi ukazali na status interfejsa na konektoru.
LED indikator statusa
Opis
Oba su isključena
Nije detektovana Ethernet veza
Zeleni
Detektovana je veza od 100 Mb/s
Zeleni i narandžasti koji treperi
Detektovana je veza od 100 Mb/s i Ethernet aktivnost
Narandžasti
Detektovana je veza od 10 Mb/s
Narandžasti i zeleni koji treperi
Detektovana je veza od 10 Mb/s i Ethernet aktivnost