USB interfejs
USB interfejs

USB interfejs

Univerzalna serijska magistrala (kompatibilna sa verzijom 2.0) pruža brzi interfejs koji je kompatibilan sa postojećim hardverom računara. USB dizajn „uključi i koristi“ olakšava proces instaliranja i više štampača mogu da koriste jedan USB port/čvorište.
Prilikom izbora USB kabla koji ćete koristiti za štampač proverite da li kabl ili ambalaža kabla ima oznaku „Certified USB“ koja garantuje usklađenost sa tehnologijom USB 2.0.